Fossielen werkgroep

Zeelelie

Zeelelie

De werkgroep Fossielen komt maandelijks een avond bij elkaar in de Kristalkelder te Groningen (zie de agenda) om aan de hand van een thema (zelf gevonden) fossielen te determineren.
Daarnaast tracht de groep een leefgemeenschap per tijdperk in kaart te brengen.
Uiteindelijk willen wij ‘Leren van elkaar’.

Ieder seizoen kiest de werkgroep een nieuw thema.
2014 was oriënterend met de nadruk op fossielen van de Hondsrug (Noord-Nederland) en de grindgroeves van Noord-Duitsland.
In 2015 zal gekeken worden naar de Carboonfossielen van de Piesberg (D) en zal als thema sponzen aan de orde worden gesteld.

Bryozoa (Dollard)

Bryozoa (Dollard)

Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld over vindplaatsen, literatuur, prepareren, etc.
De werkgroep gaat waar mogelijk op fossielen-zoekexpeditie; in 2014-2015 naar de Grindgroeves in Duitsland en naar Texel.