Zwerfstenen werkgroep

Bent u een zoeker en verzamelaar van zwerfstenen?

Dan heeft u bij de zwerfstenen werkgroep de gelegenheid om in clubverband de kennis over

Zwerfsteen

Zwerfsteen

zwerfstenen uit te wisselen, te verbreden en te verdiepen.

Als referentiemateriaal bezit de vereniging een kist met gedetermineerde zwerfstenen.

Men komt 1x in de maand bij elkaar (zie agenda) in de Kristalkelder.