Excursie

Ieder voorjaar wordt een 4-daagse, buitenlandse zoekexcursie georganiseerd.
De eerste dag valt op Hemelvaartsdag.

De afstand tot de bestemming proberen we te houden rond de 500 kilometer.
Tijdens deze excursie verblijft het merendeel van de deelnemers op een camping, in eigen caravan of tent.
De overige deelnemers bespreken zelf een hotel of vakantiewoning.

enci

Excursie ENCI

Er wordt naar gestreefd om in het voorjaar en najaar een 1-dagsexcursie te realiseren naar een bestemming dichter bij huis (goede vindplaatsen worden echter steeds schaarser).

Afhankelijk van de omstandigheden gaan we met eigen vervoer of met een gehuurde bus.