Fossielen werkgroep

Zeelelie

Zeelelie

De werkgroep Fossielen komt maandelijks een avond bij elkaar in de Kristalkelder te Groningen (zie de agenda) om aan de hand van een thema (zelf gevonden) fossielen te determineren.
Daarnaast tracht de groep een leefgemeenschap per tijdperk in kaart te brengen.
Uiteindelijk willen wij ‘Leren van elkaar’.Ieder seizoen kiest de werkgroep een of meerdere nieuwe thema’s. Een thema was ‘fossielen van de Hondsrug (Noord-Nederland) en de grindgroeves van Noord-Duitsland’ of ‘Carboonfossielen van de Piesberg (D) of ‘Sponzen’ of bijvoorbeeld fossielen uit het Siluur’ of ‘Vuursteenfossielen uit het Krijt’.

Bryozoa (Dollard)

Bryozoa (Dollard)

Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld over vindplaatsen, literatuur, prepareren, etc.
Met de vereniging Het Kristal gaan we op excursie, fossielen zoeken in groeves of bijvoorbeeld langs de kust. Ook werkgroep gaat waar mogelijk zelf op fossielen-zoekexpeditie, bijvoorbeeld naar de Grindgroeves in Duitsland, naar de Maasvlakte of naar Texel.