Disclaimer

Algemeen:
Geologische Vereniging Het Kristal spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.
Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid:
Het bezoek aan de websites van Geologische Vereniging Het Kristal is voor eigen rekening en risico. Geologische Vereniging Het Kristal sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Ogendioriet

Ogendioriet

Geologische Vereniging Het Kristal behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Geologische Vereniging Het Kristal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks:
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Geologische Vereniging Het Kristal liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Geologische Vereniging Het Kristal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

PDF-bestanden
Sommige teksten worden aangeboden als zogenaamde PDF-bestanden. Voor het lezen of printen van een PDF-bestand heeft u het PDF-leesprogramma ‘Acrobat Reader’ nodig.
U kunt zelf ‘Acrobat Reader’ op uw computer installeren. Dit programma is voor vrijwel alle soorten computerplatforms geschikt en is gratis verkrijgbaar bij www.adobe.nl
Geologische Vereniging Het Kristal is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die het gebruik of de installatie met zich meebrengt. Voor vragen over het gebruik of de installatie van ‘Acrobat Reader’ is de internetsite www.adobe.nl of een locale computerdeskundige het aangewezen aanspreekpunt.

Privacy:
Geologische Vereniging Het Kristal respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden.

Frames: 
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.

Auteursrecht:
Op de website rust een auteursrecht van de Geologische Vereniging Het Kristal. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de moderator.